Rural Resistance Post-MFA Workshop

Rejmyre Art LAB

Vårt mål och syfte är att skapa en plattform för möten mellan konstnärer, samtidskonst och allmänheten, att testa och utveckla nya modeller för platsberoende konstnärlig praktik, att utforska konstnärens roll i samhället, särskilt inom landsbygdskontexter och att stödja konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan samtidskonst, hantverk och sociala kontexter i samhället.

EMAIL

Styrelsemedlemmar: Sissi Westerberg, Daniel Peltz, David Larsson, Konstantin Economou

finansiärerna

Funders logos

Skicka oss ett meddelande?