The dump behind the glass factory

DeTox - Sanera!

This three-year project engaged an ensemble of artists to produce expert testimony reflecting on the contamination from the historic glass production in Rejmyre.

DeTox - Clean Up! kommer att vara vårt research-fokus 2018-2020. Vi kommer att följa den process som initierats av av Länsstyrelsen, vad gäller de historiska föroreningarna kring Reijmyre Glasbruk och hur de ska saneras. Under de närmaste tre åren kommer Rejmyre Art Lab att vara en del i den arbetsgrupp som fått i uppdrag att hantera frågan om föroreningarna. Tillsammans med internationella och svenska/regionala konstnärer bildar vi en konstnärlig forskningsnod som bedriv forskning kring situationen från ett konstnärligt, konceptuellt och formmässigt perspektiv. Vi kommer också att titta på hur man kan hitta kreativa lösningar för att hanterar de restprodukter som produceras i dag, både av industrier och andra mänskliga förehavanden.

The dump behind the glass factory
The dump behind the glass factory
participating artists looking out over the dump during a site visit
participating artists looking out over the dump during a site visit
Map of Rejmyre and the contaminated area with levels, Kristoffer Tejlgaard
Map of Rejmyre and the contaminated area with levels, Kristoffer Tejlgaard

Artist-in-residence/exhibitors 2018-2020: Hasti Radpour (IR/SE), Mattias Hofvendahl (SE), Frida Hållander (SE), Harrie Liveart - Meri Linna & Saija Kassinen (FI), Sissi Westerberg (SE), Kerstin Ribers (SE), Daniel Peltz (US/SE) & Kristoffer Tejlgaard (DK), Cecilia Jonsson (SE/NO), Erna E Skúladóttir (IS), Karin Blomgren (SE/NO), Stine Bidstrup (DK), Tilda Dalunde (SE), Nicholas Cheng (HK/SE), Ulla Ridderberg (SE), Saad Hajo (SE)

Frida Hållander
Frida Hållander
Lung of the Factory/Fabrikens Lunga, Frida Hållander 2018-2019
Lung of the Factory/Fabrikens Lunga, Frida Hållander 2018-2019
Workshop with Frida Hållander during Ensemble Residency 2018
Workshop with Frida Hållander during Ensemble Residency 2018
Retention - Erna E. Skúladóttir & Karin Blomgren
Retention - Erna E. Skúladóttir & Karin Blomgren
linnen fabric, dye, plastic tubes, gutters
linnen fabric, dye, plastic tubes, gutters
close up of Retention
close up of Retention
Out of sight out of mind - Hasti Radpour
Out of sight out of mind - Hasti Radpour

Project Funders

Map of Rejmyre and the contaminated area with levels, Kristoffer Tejlgaard